Незалежний громадський сайт інформаційно-аналітичної підтримки
розвитку ефективного місцевого самоврядування і дієвого громадянського суспільства
На головну На головну   Пишіть нам Пишіть нам
korablik ХЕРСОН.ГРОМАДА.ІНІЦІАТИВА  
Область

Місто
 
Немає щастя без свободи, свободи - без самоврядування, самоврядування - без конституційності, конституційності - без моралі, й жодного з цих великих благ - без сталості й ладу. Клiнтон РОССАЙТЕР
ПРАВА ГРОМАДИ ВИБОРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДЕПУТАТИ ВЕКТОР САМОВРЯДУВАННЯ громадська думка ІНТЕРВ'Ю ПРОЕКТ ТА ПІДТРИМКА СПІВРОБІТНИЦТВО
 

#ХЕРСОН
Херсон сьогодні >>
Керівники міста і області >>
Зазирнемо у майбутнє >>
Місто історичне >>
Природні рекорди Херсонщини >>
Важливі контакти міських і обласних служб >>
#ГРОМАДА
Громада міста >>
Думка громади >>
Громадські об'єднання >>
Діалоги з успішними керівниками >>
Діалоги з лідерами громадських об'єднань >>
Благодійність та меценацтво >>
Громада в історичному
ракурсі >>
Сайти громадянського суспільства >>
#САМОВРЯДУВАННЯ
Вектор самоврядування >>
Ради депутатів >>
Місцеві програми >>
Органи самоорганізації населення
Самоврядування у вищих навчальних закладах >>
Шкільне самоврядування >>
Досвід самоврядування >>
#ІДЕЇ ТА ІНІЦІАТИВИ
Оголошені конкурси >>
Матеріали конкурсів >>
Пропозиції проектів >>
#НАШІ ПРАВА
Загальна декларація з прав людини
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права
Конституція України
Права дитини >>
Право громади >>
Практичні поради
#БІБЛІОТЕКА
Тезаурус
Матеріали про демократію
Філософська бібліотечка
Класика сатири

Пошук по сайту

Партнери


ПРАВО ІНІЦІЮВАТИ ТА ВТІЛЮВАТИ

Право участі у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 45.Статуту територіальної громади м. Херсона

Членам територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах та референдумах, забезпечується право на участь у місцевому самоврядуванні безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Стаття 46.Статуту територіальної громади м. Херсона

Право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:
- місцевий референдум;
- вибори депутатів міської ради та міського голови, депутатів Херсонської обласної ради;
- загальні збори громадян за місцем проживання;
- колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- громадські слухання;
- місцеві ініціативи;
- участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;
- одержання повної і достовірної інформації про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, ознайомлення у встановленому порядку з документами та іншими матеріалами органів самоврядування;
- інші, не заборонені законом, форми.

ПРАВО ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.

Витяг зі статті 1 закону України "Про місцеве самоврядування"

Загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

Стаття 71.Статуту територіальної громади м. Херсона

Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.
Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.
Рішення загальних зборів громадян оприлюднюються у засобах масової інформації та враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності у відповідності до їх повноважень.

Стаття 72.Статуту територіальної громади м. Херсона

Рішення загальних зборів громадян, які стосуються внутрішніх питань самоорганізації громадян даного будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, іншого внутрішньоміського територіального утворення ( виконання громадських робіт, самооподаткування, збір благодійних внесків, утворення органу самоорганізації населення та припинення його діяльності тощо) є обов'язковими для виконання органами самоорганізації населення, окремими членами громади, які проживають на території, що визначена територіальною ознакою зборів.
Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.
Рішення загальних зборів, у яких містяться звернення чи пропозиції до міської ради та виконавчого комітету, міського голови, керівників підприємств, організацій і установ, повинні бути розглянуті ними та про результати їх розгляду мають бути повідомлені особи або органи, за рішенням яких було скликано збори, у 10-ти денний строк після їх розгляду.
Рішення загальних зборів стосовно розгляду рішень та документів обласної ради, обласної державної адміністрації з питань, що стосуються інтересів територіальної громади або обмежують її права, передаються міським головою до відповідного органу в 3-денний термін.

Право направляти заяви та пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб

Стаття 40. Конституції України

Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'я зані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 95.Статуту територіальної громади м. Херсона

Жителі міста, незалежно від їх віку та громадянства, мають право направляти колективні або індивідуальні звернення (петиції) до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
Жителі міста мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування

Стаття 12. закону України "Про прокуратуру"

Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян і юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.
Прокурор здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.
Прокурор проводить особистий прийом громадян.
Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокурору або до суду.
Після прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором України провадження по таких скаргах в органах прокуратури припиняється.

Стаття 19. закону України "Про прокуратуру"

Предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є:

 1. відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам;
 2. додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;
 3. додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству.

Стаття 1. закону України "Про звернення громадян" Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Стаття 3. закону України "Про звернення громадян"

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Стаття 15. закону України "Про звернення громадян"

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).
Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій особисто.
Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Стаття 19 закону України "Про звернення громадян"

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

 • об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
 • у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;
 • на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
 • скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
 • забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
 • письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
 • вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;
 • у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
 • не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
 • особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не скасовує вимоги абзацу дев'ятого частини першої цієї статті.

Стаття 22. закону України "Про звернення громадян"

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.
Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Ч .1, статті 38 Конституції України

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

П.1 Статті 13. закону України "Про місцеве самоврядування"

Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади и можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Право участі в громадських слуханнях.

П.1 Статті 9. закону України "Про місцеве самоврядування"

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Стаття 74.Статуту територіальної громади м. Херсона

Громадські слухання є формою участі членів територіальної громади міста, жителів районів у місті, селищ, сіл, що належать до юрисдикції міської ради, у прийнятті рішень, віднесених до компетенції місцевого самоврядування.
Слухання провадяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.
Метою проведення громадських слухань є ознайомлення громадськості міста з позицією міської влади з актуальних проблем міста та отримання від мешканців міста пропозицій з цих питань у формі безпосереднього спілкування.

Стаття 90.Статуту територіальної громади м. Херсонасона

За результатами громадських слухань приймається рішення. Право голосу на слуханнях мають лише особи, що володіють правом голосу на місцевих виборах та проживають відповідно на території міста або населеного пункту, що належить до юрисдикції міської ради.
Рішення відповідних громадських слухань приймається у формі резолюції. Резолюція громадських слухань є рекомендаційним актом для відповідної ради, який підлягає розгляду на сесії відповідної ради, а також розгляду міським, селищним, сільським головами.
За результатами розгляду відповідних громадських слухань міська рада, селищна, сільська ради, міський, селищний, сільський голови приймають у межах своєї компетенції відповідні рішення та враховують у своїй діяльності.
Суб'єкт ініціативи проведення слухань оприлюднює рішення громадських слухань через ЗМІ.

Стаття 94.Статуту територіальної громади м. Херсона

Оформлена належним чином місцева ініціатива розглядається на найближчій сесії міської ради в порядку, передбаченому регламентом міської ради для проектів рішень, що вносяться на розгляд ради.
Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради за участю 5 представників ініціативної групи з питань місцевої ініціативи та гарантованим правом на виступ із доповіддю (співдоповіддю) представника ініціативної групи.
Питання, внесене в порядку місцевої ініціативи, має бути обов'язково попередньо розглянуте на засіданнях постійних комісій міської ради.

Стаття 15.Статуту територіальної громади м. Херсона

Територіальна громада міста правомочна безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування, розглядати і вирішувати питання, віднесені до її відома Конституцією України та законами України, а також вирішення будь-якого іншого питання, яке не вилучене із сфери компетенції місцевого самоврядування і вирішення якого не доручено жодному іншому органу.
До виключної компетенції територіальної громади міста належать:
- затвердження укладеного міською радою договору про об'єднання територіальної громади міста з іншими громадами в одну громаду;
- прийняття рішення про вихід із складу єдиної громади, відокремлення комунальної власності та коштів у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- надання згоди на зміну назви населеного пункту, що визначає назву громади;
- прийняття рішення про надання згоди на розміщення на території громади міста об'єктів, шкідливий екологічний вплив яких перевищує встановлені нормативи.

Право безперешкодної агітації за пропозицію про оголошення референдуму, за прийняття закону або іншого рішення, що виноситься на референдум, а також проти пропозиції про оголошення референдуму, прийняття закону чи рішення.

Стаття 4. закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"

Предметом місцевого референдуму може бути:

 • прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
 • прийняття рішень, які визначають зміст постанов місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих і розпорядчих органів.

ч.1 Стаття 6. закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"

На місцеві референдуми можуть виноситися питання, віднесені законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також питання дострокового припинення повноважень відповідної Ради народних депутатів та її голови.

Витяг зі Статті 8. закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"

Громадянам, політичним партіям, громадським організаціям, масовим рухам, трудовим колективам надається право безперешкодної агітації за пропозицію про оголошення референдуму, за прийняття закону або іншого рішення, що виноситься на референдум, а також проти пропозиції про оголошення референдуму, прийняття закону чи рішення.

Витяг зі ст. 13 закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ми"

Місцева Рада народних депутатів також призначає місцевий референдум на вимогу депутатів, що становлять не менш як половину від загального складу Ради народних депутатів, або на вимогу, підписану однією десятою частиною громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають право брати участь у референдумі.

Стаття 15. закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"

Право ініціативи у збиранні підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму належить громадянам України, які мають право на участь у референдумі, а під вимогою про призначення місцевого референдуму - громадянам України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають право на участь у референдумі. Збирання підписів організують і здійснюють ініціативні групи референдуму, що утворюються відповідно до цього Закону.

Право зареєстрованих об'єднань громадян (політичних партій, громадських організацій) вносити пропозиції до органів державної влади і управління, брати участь у виробленні державної політики.

Стаття 20. закону України про об'єднання громадян.

Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані об'єднання громадян користуються правом:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах; ;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати установи та організації;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації.

Громадські організації мають право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

У порядку, передбаченому законодавством, політичні партії також мають право:

 • брати участь у виробленні державної політики;
 • брати участь у формуванні органів влади, представництва в їх складі;
 • доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації.

Об'єднання громадян користуються іншими правами, передбаченими законами України.

Право ініціювати створення органу самоорганізації населення.

Стаття 8. закону України "Про органи самоорганізації населення"

 1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу. На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді.
 2. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.
 3. Ініціативна група подає до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів.

Право давати своєму депутату доручення, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

Стаття 17. закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

 1. Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.
 2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів.
 3. Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.
 4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття відповідною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом місцевої ради до відома відповідної ради або її органів.
 5. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам місцевої ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів місцевої ради та територіальної громади.
 6. Депутат місцевої ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється відповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.
 7. Депутат місцевої ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

Ч. 1 Статті 20.Статуту територіальної громади м. Херсона

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій міського самоврядування, за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.

Інші форми участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 103.Статуту територіальної громади м. Херсона

Крім передбачених цим Статутом, можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування:
- громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів місцевого самоврядування, проектів планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку, які підлягають попередньому оприлюдненню;
- членство в комісіях (комітетах), які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування (перелік цих комісій (комітетів) та положення про них затверджується рішенням міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженням міського голови);
- участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов'язана з наданням громадських послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комітети затверджуються міською радою або розпорядженням міського голови;
- участь у роботі громадських рад та дорадчих комітетів, що утворюються міським головою з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг у системі місцевого самоврядування (за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, молоді тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради;
- участь у роботі рад громадських організацій різного профілю, що утворюються міським головою при міській раді або виконавчому комітеті міської ради;
- участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської ради з питань, що визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста.

Стаття 104.Статуту територіальної громади м. Херсонарсона

Перелік форм участі членів територіальної громади міста у здійсненні міського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.


 
Громадський простір
 

Актуальна цитата
В области образования нужно начать обращать внимание на обычно игнорируемые вещи. Мы тратим часы на изучение, скажем, структуры правительства или строения амебы. Но сколько усилий затрачивается на изучение структуры каждодневной жизни — на что тратится время, расходуются деньги, куда обратиться за помощью в обществе, в котором все так сложно? Мы принимаем, как само собой разумеющееся, что молодые люди уже знают свою дорогу в нашей социальной структуре. В действительности большинство имеет самое смутное представление о том, как организован мир работы или бизнеса. Большинство студентов ничего не знает о структуре экономики своего города, о работе местного управленческого аппарата или куда обратиться с жалобой на торговца. Многие даже не понимают, как организованы их собственные школы, даже университеты...

Э. Тофлер "Третья волна"

 
©2005 - 2017 Видавець сайту Херсонська міська громадська організація "Розвиток"

Передрук матеріалів вітається за наявності гіперпосилання на www.hgi.org.ua

Керівник проекту та головний редактор сайту: Ганна Парфьонова
E-mail: hannaparfyonova@gmail.com

Херсонська міська громадська організація "Розвиток"

Контакти: м. Херсон, вул. Полякова, 2, офіс 3 (4-й поверх)
e-mail:
hmgo.rozvytok@gmail.com


Головна сторінка
Керівники міста і області
Місто історичне

Права громади
Громадська думка
Інтерв'ю


Місцеві програми