Архів категорії: Електронне врядування

Партнерське електронне управління розвитком громади і країни

Сучасне суспільство має можливість за допомогою фантастичних інформаційних технологій соціального спілкування – Інтернет, соціальні мережі, е-пошта тощо отримати таке ж фантастичне удосконалення якості демократичних процедур.

Слайд2

За 15 років 21 сторіччя у всіх розвинутих країнах та у багатьох країнах, що розвиваються, відбулося лавиноподібне впровадження сучасних технологій у спілкуванні влади та суспільства – від процедур обговорення важливих питань, до надання детальної інформації і відкритих даних та участі у прийнятті рішень.
В Україні всі ці роки процес впровадження цифрових технологій іде, але більше, як ініціативи бізнесу, фінансової сфери.

Ефективне впровадження е-урядування має передбачає системність у  впровадженні всіх його складових.

Технічна складова

Слайд3

Інформаційна складова

Слайд4

Сервісна складова

Слайд5

Демократична складова

Слайд6

Системність в розбудові механізмів е-урядування має забезпечити держава, але, починаючи з 2003 року, коли був прийнята Постанова КМУ «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», іде імітація та неефективне витрачання коштів платників податків на розрізненні не інтегровані програми.
Тому громадянське суспільство має зробити постановку завдань владі щодо системного впровадження е-урядування та домогтися його якісного втілення, щоб вийти на партнерське е-управління розвитком громади та країни.

Без цього сучасний розвиток країни та суспільства не можливий.

Пропонуємо ознайомитися з сучасними прикладами Е-урядування різних країн та кроками, які сприятимуть побудові е-урядування партнерського рівня.

Г. Парфьонова, Херсонська міська громадська організація “Розвиток”