ХЕРСОН. ГРОМАДА. ІНІЦІАТИВА

Портал суспільних знань і дій для розвитку Херсонщини

gerb_sity

Місто

gerb_region

Область

search_icon
 

Самоврядування

Звіт про діяльність Херсонської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови за рік роботи

Володимир Сальдо

червень 2003 р.

Минув рік роботи Херсонської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови. Він був нелегким.

Приступаючи до виконання своїх обов’язків, ми ставили собі за мету збереження в Херсоні стабільної суспільно-політичної ситуації, налагодження систематичного моніторингу питань життєдіяльності міста, створення сприятливих умов для економічної діяльності, надходження інвестицій.

Спираючись на Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пріоритетним напрямком своєї роботи влада визначила розвиток соціальної сфери міста, створення належних умов для проживання городян. Всі процеси, що відбуваються в Херсоні, мають спрямовуватися на створення належних умов життя громадян.

Ми розглядаємо місто як складну соціальну систему, яка перш за все, повинна бути керованою.

Саме зміцненню управління містом приділяється головна увага.

Від налагодженої роботи служб міськвиконкому, ради і міського голови залежить дуже багато.

Що зроблено

За цей період апаратом міської ради створені умови для ефективної праці депутатів у постійних комісіях, що дозволило якісно, у визначені терміни, опрацьовувати проекти рішень міської ради. Це забезпечує злагоджену роботу депутатів на пленарних засіданнях. Змінено структуру виконавчого комітету , прийнято та видано ряд нормативних актів, які регулюють організаційно-процедурні питання діяльності міської ради, виконкому, підвищено якість та скорочено термін прийняття управлінських рішень.

Належне управління неможливо здійснювати застарілими методами, на базі старої техніки. Для забезпечення інформаційної підтримки управлінської діяльності у міськвиконкомі розпочата робота по створенню єдиної комп’ютерної мережі, організована електронна бібліотека нормативно-розпорядчих документів міської влади.

З самого початку ми вирішили:

 • Перше. Закінчилася “фаза виживання”, почалася “фаза розвитку”. Це -принципово.
 • Друге. Будь-які перетворення в місті мають починатися зі створення концепції, яка після доопрацювання переростатиме в програму розвитку.
 • Третє. Для успішного управління містом потрібно знати про нього ВСЕ.

  Створення реєстрів нерухомості, земельного кадастру, відповідних інформаційних електронних баз даних, інноваційного, соціального паспорта міста та інше стали нагальною потребою міської влади.

 • Четверте. Динамічний рух уперед неможливий без підтримки населення, політичних сил, громадськості міста. Зробивши перші кроки, можемо стверджувати: саме співпраця з цими силами має змінити реалії сьогодення.

Міська політика досягає успіху, коли вона стимулює економічно активне населення і створює для нього можливості розвитку. Головні завдання міської влади – створення сприятливих умов для економічного зростання, створення комфортних умов для життя.

Відомо, добре живе той, хто добре заробляє. Так і місто : має хороші дороги, затишні парки, теплі оселі, коли на все це в бюджеті є кошти.

Слід відзначити, що надходження до Херсонського бюджету збільшилися практично за всіма видами податків.

У 2002 році забезпечено виконання і перевиконання планових показників власної дохідної частини міського бюджету. За рік понад план надійшло 10,5 млн.грн. У порівнянні з 2001 роком, надходження до міського бюджету збільшилися на 17,3 млн.грн., перш за все, - за рахунок прибуткового податку з громадян, плати за землю та єдиного податку.

У 2002 році вперше за останні п’ять років повністю проведено розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії.

На 2003 рік міський бюджет затверджено в обсязі 152,9 млн.грн., він є збалансованим по доходах і видатках. Кошти, що додатково залучаються до бюджету протягом року, спрямовуються на заходи, які не могли бути передбачені під час його формування, у зв’язку з обмеженістю фінансового ресурсу. Проти минулого року взяті більші зобов’язання по залученню власних доходів на загальну суму 11,8 млн.грн.

Одним з пріоритетних напрямів роботи міськвиконкому залишається створення стабільних умов становлення та розвитку малого бізнесу - найбільш гнучкої і рухливої форми ринкової інфраструктури зі швидким обігом коштів, яка залучає широкі верства населення до підприємницької діяльності та створює нові робочі місця.

На сьогодні в малому бізнесі працює близько 17% працездатного населення міста, які формують майже 28% власних доходів міського бюджету.

З метою вдосконалення механізму реєстрації підприємницької діяльності у вересні 2002 року в м.Херсоні відкрито Реєстраційну палату, де під одним дахом зібрані спеціалісти всіх необхідних установ. Тепер для відкриття власної справи підприємець - початківець має змогу отримати пакет необхідних документів протягом декількох днів, і на сьогодні реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності вже не є головною перешкодою для створюваних підприємств.

За період з 01.04.02 по 01.07.03 зареєстровано 3849 підприємців-фізичних осіб та 602 суб'єкти підприємництва – юридичні особи, відкрито 16 міні-виробництв, що надало місту додатково 214 нових робочих місць. Усі виробництва орієнтовані на задоволення потреб населення в товарах широкого вжитку з використанням переважно місцевої сировини.

Програма розвитку малого підприємництва у місті Херсоні на 2003-2004 роки передбачає фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку, з метою надання якої у червні поточного року зареєстрований Фонд підтримки підприємництва у м. Херсоні. На 2003 рік у бюджеті міста передбачено на ці цілі 200 тис.грн. та 20 тис. грн. за рахунок Українського фонду підтримки підприємництва.

Міськвиконком вирішує питання реалізації регуляторної політики у сфері підприємництва.

Проведено громадські слухання проектів регуляторних актів “Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності в м. Херсоні”. Зауваження і пропозиції, які були висловлені, враховані.

На сьогодні значно спрощено процедуру отримання дозволів суб’єктами підприємницької діяльності, а саме: скорочено перелік документів, які необхідно надавати до міськвиконкому для отримання вказаного дозволу.

Місто захищає інтереси тих підприємців, які чесно сплачують податки. Наприклад, проведено аудит кількості торгових місць на ринку.

За 5 місяців 2003 року збільшена сума ринкового збору на 292,5 тис. грн.

Затвердженими міською радою Правилами торгівлі на ринках м. Херсона визначені додаткові вимоги для підприємців та громадян, які продають товари, розширені права і обов’язки керівників ринків.

З метою припинення несанкціонованої торгівлі, упорядкування та благоустрою роботи ринків, створено міське комунальне підприємство “Херсонський комунальний ринок”.

На жаль, міський бюджет потерпає від заборгованості установ та організацій. Незважаючи на зростання кількості підприємств, що отримали позитивний фінансовий результат від своєї діяльності, загальний фінансовий результат у 2002 році має від'ємне значення – 65,7млн.грн. збитків.

На сьогодні існують значні суми недоїмки підприємств та організацій міста із платежів до бюджету (64,1 млн.грн.), із виплати заробітної плати (28 млн.грн.), по внесках до Пенсійного фонду (19,2 млн.грн.). Основна питома вага цих боргів припадає на промислові підприємства – АТ: "ХБК", "Херсонські комбайни", "Консервний комбінат". Із них 36% (10 млн.грн.) від загальної суми заборгованості із заробітної плати становить борг Херсонського суднозаводу.

З метою впливу на реальну ситуацію з надходженням податків у місті створені і працюють комісії з питань забезпечення наповнення бюджету, ефективного використання бюджетних коштів, соціального захисту населення та робоча група з координації дій органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень.

У поточному році керівництвом міста приділена велика увага роботі комунальних підприємств. Для виявлення реального становища та фінансового оздоровлення цих підприємств розроблено ряд заходів стосовно проведення аналізу їх виробничо-фінансової діяльності, затверджено графік проведення засідань робочої групи для визначення їх подальшого існування, реорганізації або ліквідації. Згідно з графіком, у березні-червні п.р. проаналізовано роботу 33 комунальних підприємств.

Поряд з фінансуванням із бюджету таких вагомих галузей, як освіта, охорона здоров’я, житлово-комунальне господарство, вперше знайшли відображення і поступово реалізуються такі важливі програми, як:

 • “Муніципальний хліб”;
 • Підтримка підприємництва;
 • “Правопорядок”;
 • Розвитку міського електротранспорту тощо.

Відсутня заборгованість із заробітної плати. У повному обсязі провадяться розрахунки за спожиті енергоносії та соціальні виплати.

Одним із джерел наповнення міського бюджету є ефективне та раціональне використання землі.

За звітний період міською радою більше уваги приділялося проведенню робіт з інвентаризації земель міста, з метою виявлення ділянок, які не використовуються або використовуються неефективно, а також моніторингу сплати орендної плати за землю.

Міською радою затверджена програма розвитку земельної реформи у м. Херсоні на 2003-2005 роки.

Для поліпшення ведення обліку земель підготовлена індексно-кадастрова документація, затверджена рішенням міської ради.

У результаті претензійної роботи відшкодовано заборгованості за 2000-2002 роки на суму 435,8 тис грн. Тільки за 6 місяців 2003 року відшкодовано заборгованості на суму 129,5 тис. грн.

Значну увагу міською радою приділено проведенню ліквідації державного комунального підприємства ТВФ “Плодовочторг”, яке є банкрутом. У результаті місто отримало 6357,2 кв.м. приміщень та коштів на суму 1млн.250 тис.грн. Повністю погашені борги з ПДВ, податку на транспорт, на землю, прибуткового податку та заборгованість із зарплати колишнім працівникам підприємства.

Процес ліквідації єдиного у місті сільськогосподарського підприємства перетворився в процес санації, в результаті чого з’явилася реальна можливість виводу підприємства з кризової ситуації .

З метою виявлення фактичної наявності та упорядкування об’єктів , що належать до комунальної власності міської територіальної громади, проведена підготовча робота щодо інвентаризації комунального майна міської територіальної громади, яку планується закінчити у 2004 році.

Завершується впровадження в дію комп’ютерної програми “Комунальне майно м.Херсона” . На теперішній час введено до реєстру нежилих приміщень 1122 об’єкти комунальної власності.

Внаслідок проведення інвентаризації планується збільшення надходжень до місцевого бюджету від використання комунального майна на 70-80 відсотків.

Розвиток міста

Місто – живий організм, який розвивається за своїми законами. Законом розвитку для міста є генеральний план забудови.

Оскільки Генплан міста Херсона розроблений ще у 1986 році і давно застарів, у другому кварталі 2002 року міськвиконкомом прийнято рішення замовити розробку нового Генерального плану міста та розпочато планомірне фінансування цих робіт. Закінчення проектування планується у серпні 2003 року.

Комунальне підприємство „Геополіс” працює над створенням в електронному вигляді геодезичної зйомки міста та впровадженням і реалізацією електронної версії Генерального плану м.Херсона. Така робота проводиться вперше.

На сьогодні планувальною радою міськвиконкому погоджено ескіз Генерального плану м.Херсона, яким передбачається реконструкція центральної частини міста, будівництво набережної вздовж Дніпра, створення рекреаційної зони на Лівобережжі. Транспортні проблеми планується вирішувати за рахунок організації руху транспорту, а головне - за рахунок будівництва мостових переходів через залізницю, які з’єднають Таврійські мікрорайони з Дніпровським районом міста.

Вперше розроблено та затверджено ряд документів, які дозволили спростити процедуру підготовки документів на проектування та реконструкцію квартир, будинків, споруд, проведення демонтажу малих архітектурних форм, розміщення зовнішньої реклами у м.Херсоні.

З нагоди святкування 225-ї річниці заснування м.Херсона проводиться робота по реконструкції, благоустрою вул. Суворова та пр. Ушакова, вживаються заходи щодо поліпшення рівня благоустрою центральної частини міста та магістральних вулиць.

Перехід житлово-комунальних підприємств на спрощену систему оподаткування дає можливість зменшувати витратну частину фінансування, а це дозволяє здійснювати поточні ремонти, уникати аварійних ситуацій, додатково придбавати необхідну техніку.

Подальша реалізація Програми реформування житлового господарства буде спрямована на вирішення наступних питань:

 • проведення подальшої реорганізації житлового господарства;
 • продовження прийняття на баланс управління житлового господарства відомчого житлового фонду, що дасть можливість визначати першочерговість проведення капітального ремонту та надавати додаткові платні послуги населенню;
 • створення госпрозрахункової дільниці по контролю за дотриманням технологічних процесів при виконанні робіт з капітального ремонту за рахунок бюджетних коштів;
 • надання додаткових послуг населенню під час приватизації квартир;
 • уведення в дію комп’ютерної програми паспортизації житлового фонду, яка буде спрямована на постійний контроль за станом роботи підприємств, що обслуговують житловий фонд міста.
Міськвиконкомом приділяється належна увага благоустрою міста: забезпеченню безпеки дорожнього руху, відновленню зовнішнього освітлення, озелененню міста, утриманню зон масового відпочинку, приведенню в належний стан пляжів та парків.

Так, за 2002 рік обсяг ремонту доріг збільшився у 5 разів у порівнянні з 2001 роком (за попередні три роки на ремонт доріг виділено 1 млн. 926 тис.грн., а тільки в 2002 - 1 млн. 499 тис.грн.). При виконанні робіт вперше застосована фреза для розбирання асфальтобетонного покриття, що підвищило якість і швидкість ремонту. В першому півріччі 2003 року зроблено поточний ремонт дорожнього покриття площею 52. тис. кв.м. та капітально відремонтовано вул. Перекопську, пров. Пугачова. На сьогодні проводяться роботи з капітального ремонту на пр. Ушакова. Загальна вартість капітального ремонту визначена в сумі 3 млн. 360 тис грн, на поточний - передбачено 2млн.240 тис.грн.

Міськвиконкомом приділяється значна увага покращанню транспортного обслуговування мешканців міста.

протягом 2002 року додатково введено 7 нових маршрутів загального користування, що дозволило зв`язати усі житлові мікрорайони з центром міста та поміж собою; на 90 одиниць збільшено кількість автобусів (мікроавтобусів) у місті (загальна кількість - 620 одиниць)

На 4 маршрутах експлуатується тільки новий автотранспорт. Всього у 2002 році залучено до пасажироперевезень 126 нових автобусів.

З метою вдосконалення пасажироперевезень створено нове комунальне підприємство “Херсонський міський автобусний парк”.

За ініціативою міськвиконкому, з резервного фонду Кабінету Міністрів України місту Херсону надано 10 нових та відремонтовано два тролейбуси за рахунок державного бюджету.

Комунальним підприємством “Херсонелектротранс” введено проїзні квитки за символічну плату в одну гривню для учнів початкових класів.

За погодженням з перевізниками (автопідприємствами та фірмами всіх форм власності), міськвиконкомом додатково введено до переліку громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у транспорті загального користування, осіб, прирівняних до учасників Великої вітчизняної війни.

Належна увага міськвиконкомом приділяється контролю за санітарним станом території міста. Крім щоденної перевірки санітарного стану закріпленої території, періодично проводяться спільні рейди – перевірки за участю працівників райвиконкомів, ДАІ, управління екології та природних ресурсів міськвиконкому, інспекції ДАБК, інспекції з питань захисту прав споживачів та дотримання правил торгівлі, голів квартальних комітетів.

Протягом 2002 року виявлено та усунуто 3343 порушення правил благоустрою міста, на кінець червня 2003 року – 1858.

Крім цього, відповідні служби займаються організаційно-запобіжною, роз’яснювальною роботою стосовно затверджених міською радою правил благоустрою міста.

Так, для збереження та відновлення зелених зон у 2003 році в місті проведено весняний етап щорічної Всеукраїнської акції “День довкілля”, до якої залучено навчально-виховні заклади, молодіжні та громадські організації, підприємства міста. За рахунок коштів фонду охорони навколишнього середовища придбано 1200 саджанців декоративних дерев, 1600 кущів, 723 кг газонної трави, які висаджено в Таврійському мікрорайоні, у парках та скверах міста. У 2003 році виділено з даного фонду 32,1 тис. грн. на цю роботу, які вже використані.

Міськвиконкомом затверджено порядок погодження проектів будівництва, реконструкції та ремонту комунікаційних мереж на озеленених територіях. Даний порядок значно скорочує термін одержання дозвільних документів на проведення відповідних робіт на зелених зонах в аварійних ситуаціях та забезпечує жорсткіші умови щодо відновлення зелених зон.

Крім того, з метою уникнення забруднення підземних вод каналізаційними стоками, за рахунок коштів фонду проведені роботи із реконструкції каналізаційної мережі лікарень ім. О.С.Лучанського, ім. А. і О. Тропіних.

Завдяки Програмі підтримки комунальних підприємств міста, згідно з якою виділені кошти на поповнення статутних фондів тепло-, енергопостачальних підприємств, вирішено питання оплати використаних енергоносіїв, що запобігло відключенню котелень від газопостачання.

Згідно з рішенням міської ради дана згода виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства на проведення робіт по залученню грантів і кредитів Європейського банку реконструкції і розвитку, які будуть використані на установку нового енергозберігаючого обладнання, заміну труб з нових матеріалів водоканалізаційних мереж міста, встановлення лічильників обліку.

Ми знаємо, що найліпший соціальний захист, який місто може забезпечити городянам, – це створення умов для розвитку економіки – розвитку підприємництва, залучення коштів на будівництво нових та реконструкцію старих підприємств. І ми намагаємося зробити все можливе. Але є люди, яким ми зобов`язані допомагати. Розуміючи це, міськвиконком, у порівнянні з минулими роками, значно, майже втричі, збільшив обсяги надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян до свят та пам’ятних дат.

Соціальний сфера

Не один рік зверталася міська рада ветеранів з проханням про включення учасників бойових дій до переліку категорій, які користуються пільговими побутовими послугами за муніципальною програмою “Вдячність”. Нам удалося вирішити це питання: з березня 2003 року більше 3 тисяч учасників бойових дій включено до цієї програми.

Міськвиконкомом організовано гаряче харчування для одиноких громадян похилого віку та інвалідів усіх категорій. З початку року гарячі обіди п’ять разів на тиждень отримують більше 200 осіб по місту. На це міським бюджетом передбачено 116,4 тис.грн.

З метою посилення соціального захисту ветеранів війни та праці при міській раді ветеранів у 2002 році відкрито благодійний рахунок, надходження до якого використовуються для надання допомоги ветеранам у зубопротезуванні, придбанні слухових апаратів та ліків. Перший внесок на цей рахунок здійснив міськвиконком.

Велику напругу в Херсоні викликала заборгованість з виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У місті не було врегульовано механізму відшкодування таких витрат підприємствам. Для вирішення цієї проблеми в управління соціальної політики міськвиконкому створено відділ з чорнобильських питань.

За лютий-червень 2003 року 160 підприємствам, організаціям та установам міста відшкодовано 237,9 тис.грн. на стипендії, харчування дітей та дорослих.

Міськвиконком співпрацює з усіма громадськими та релігійними організаціями в посиленні соціального захисту мешканців міста.

З метою надання адресної допомоги малозабезпеченим громадянам м. Херсона для купівлі продуктів харчування першої необхідності, міською радою затверджено програму “Муніципальний хліб”. При формуванні міського бюджету на 2003 рік передбачено на її реалізацію 425,3 тис. грн., що дасть можливість 12 тисячам пенсіонерів та інвалідів (які отримують пенсію менш ніж 85 гривень) купувати хліб за пільговими цінами.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України про адресну соціальну допомогу і спрощення механізму її отримання міськвиконкомом введена єдина форма заяви для призначення всіх видів соціальної допомоги. Розпочато експеримент з організації приймалень для городян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги. Ці прийоми здійснюються в приміщеннях райвиконкомів міста. Також розширено мережу приймальних пунктів у ЖЕКах.

Освіта та здоров’я – це запорука успіху будь-якої родини, будь-якого міста. Всім відомо, що опіку над цими неоціненними скарбами здійснює держава. Але державних видатків на освіту та охорону здоров’я не вистачає. І місто дофінансовує ці видатки з власних коштів.

Протягом останніх років галузь охорони здоров’я працює в умовах гострого дефіциту бюджетних коштів, але у 2003 році збільшено її фінансування на 11,4% проти попереднього року. На 5,7% збільшилися видатки на придбання медикаментів для пільгових категорій населення. 56 тис. грн. передбачено бюджетом на безкоштовне зубопротезування цих верств населення. На рівні минулого року заплановані видатки для забезпечення ветеранів війни безкоштовним слухопротезуванням (30 тис. грн.).

Але це - тільки початок, і ми знаємо, що цього недостатньо, щоб задовольнити потребу в таких видах допомоги навіть тільки ветеранів війни. Робота в даному напрямку продовжуватиметься.

Ще рік тому санітарний транспорт станції швидкої медичної допомоги був зношений на 80%. Уперше за останні 10 років для міської галузі охорони здоров’я в 2002 році придбано 10 санітарних автомобілів, з яких 8 - для станції швидкої медичної допомоги. У 2003 році за рахунок бюджетних коштів придбана 1 санітарна машина для пологового будинку Суворовського району.

На сьогодні місто розвиває найбільш перспективний напрямок – надання медичної допомоги за принципом сімейного лікаря.

У Херсоні успішно функціонують 3 амбулаторії сімейного типу, які обслуговують понад 7 тис. мешканців віддалених від центру міста районів.

Планується відкриття поліклініки сімейних лікарів на 250 відвідувань на день у Таврійському мікрорайоні, а також відкриття відділень сімейних лікарів у поліклініках.

Лише добре освічені люди зможуть вийти на передові позиції в світі. Розуміючи це, міськвиконком проводить цілеспрямовану роботу щодо створення необхідних умов для задоволення освітніх потреб населення.

У порівнянні з минулими роками, значно покращилося фінансування галузі освіти. Затверджений план бюджетних призначень на утримання навчально-виховних закладів на рік виконується стовідсотково, що дало можливість забезпечити харчування понад 30 тис. учнів шкіл міста (це майже на 30% більше ніж у минулому році). Вартість харчування дітей-сиріт збільшилася з 1,32 грн. до 3,1 грн. Поліпшилося харчування дітей дошкільного віку за рахунок збільшення дотацій з міського бюджету в 2,8 раза.

Збільшено фінансування на оздоровлення дітей шкільного віку за бюджетні кошти. На 2003 рік виділено 81,1 тис.грн. проти 48,1 тис.грн. у 2002 .

Розширена мережа спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів на 3 одиниці та на 12 одиниць-груп спеціального призначення в дошкільних навчальних закладах. Приділяється увага зміцненню матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста. На 25% збільшилась кількість комп’ютерів та оргтехніки.

З метою розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів щорічно проводяться олімпіади, конкурси, фестивалі. За їх результатами у 2002-2003 навчальному році визначені 431 переможець другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 167-третього етапу. Збільшилась також кількість учасників- призерів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН та первинних наукових товариств учнів (21 проти 16), лауреатів та дипломантів обласних та міжнародних хорових, театральних, музичних конкурсів і фестивалів. За результатами державної підсумкової атестації, 45 випускників отримали золоту медаль, 36 - срібну.

Однак, у галузі освіти ще дуже багато невирішених проблем. Ми знаємо про це і будемо вирішувати їх у подальшому.

Питання забезпечення правопорядку в Херсоні постійно знаходиться на контролі.

Міськвиконкомом та виконкомами районних у місті рад у взаємодії з правоохоронними органами реалізовано ряд організаційних і практичних заходів, спрямованих на активізацію боротьби зі злочинністю та посилення охорони громадського порядку і безпеки громадян.

Правопорядок

Внаслідок реалізації Програми забезпечення правопорядку в місті за 6 місяців 2003 року вдалося скоротити кількість злочинів, скоєних групою осіб, на 19,3%, на 25,4% зменшили рівень рецидивної злочинності та кількість злочинів, вчинених у стані сп’яніння, знизилась на 46,4%, скоротилась на 3,8% кількість злочинів, скоєних на вулицях і в парках міста.

Відбулися позитивні зміни в динаміці та структурі злочинності по лінії загальнокримінальної спрямованості. На 7,4% зменшилася кількість навмисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень - на 8,7%, зґвалтувань - на 37,5%, крадіжок приватного майна з квартир - на 25,1%.

Поліпшилося розкриття злочинів.

У 2003 році створено міську прокуратуру, вирішено питання про надання їй приміщення.

Для підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення правопорядку в місті зареєстровано і діє 10 громадських формувань загальною кількістю понад 5 тис. чоловік. На території міста працює 27 громадських пунктів охорони порядку.

Міською радою затверджено Програму забезпечення правопорядку в місті Херсоні на 2003-2005 роки, яка передбачає виділення 1 млн. 250 тис.грн. для вирішення питань матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів міста, обладнання їх сучасною технікою та автомобільним транспортом.

Ми впевнені, що ці заходи позитивно вплинуть на стабілізацію суспільно-політичної ситуації в місті.

Сказане, звичайно, не означає, що всі проблеми вже розв’язані і далі перед нами виключно рівний і легкий шлях.

Наступні пріоритети

Окреслюючи пріоритети розвитку міста, ми визначаємо такі перспективні напрями роботи, які б забезпечили сталий його розвиток:

 • створення стратегічного плану розвитку м.Херсона;
 • розробка статуту територіальної громади м.Херсона;
 • формування інвестиційно привабливого іміджу міста;
 • розвиток усіх галузей, сфер життєдіяльності міста на концептуальних засадах.

Херсонці бажають жити у гарному, чистому, зручному, безпечному місті.

І ми варті кращого життя.