ХЕРСОН. ГРОМАДА. ІНІЦІАТИВА

Портал суспільних знань і дій для розвитку Херсонщини

gerb_sity

Місто

gerb_region

Область

search_icon
 

Громадські організації м. Херсона

Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я

Адреса: Україна, 73000, Херсон, вул. Фрунзе, 2, к. 24.

E-mail: fmz@tlc.kherson.ua, fmz@publik.kherson.ua

Керівник проекту: Алла Тютюнник.

Загальна інформація про організацію Основна мета

Основною метою Фонду є максимальне залучення усіх ресурсів суспільства для надання безкоштовної правової, соціальної, медичної та іншої всебічної допомоги соціально незахищеним категоріям населення, які потребують посиленої турботи суспільства про них, налагодження співпраці з аналогічними міжнародними, всеукраїнськими та обласними організаціями для розробки та запровадження програм, які сприяють досягненню мети Фонду.

Структура та кількість членів в організації

Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я – організація з нефіксованим членством. Створений у січні 1989 року. Перереєстрований 24 березня 2000 року у зв’язку зі змінами в законодавстві. Керівні органи: обласна конференція, правління, виконавчий комітет, контроль здійснює Наглядова Рада. На сьогоднішній день з різною частотою і мірою участі в програмах Фонду працюють понад 450 добровольців. Управління поточною діяльністю здійснює виконавчий комітет на чолі з головою. Стратегічне планування здійснює правління Фонду. Найвищим керівним органом Фонду є обласна конференція, яка збирається 1 раз на 4 роки.

Фонд здійснює наступні проекти

1. Проект “Дослідницько-просвітницький центр “Едвокасі для НДО”. Започаткований у 2000 році. Види діяльності: Круглі столи “Взаємодія влади і громади: реалії сьогодення і перспективи”, семінари, відеотренінги з едвокасі для лідерів НДО малих і середніх міст Херсонської, Закарпатської, Полтавської областей і республіки Крим, випуск бюлетеня “ПРАВОбережжя”, веб-сайту “PRAVO”

( www.uapravo.org)

2. Проект “Веб-сайт “Юрист-ХХІ” www.u21.org.ua в рамках інформаційного проекту “UAPravo” www.uapravo.org” . Проект виконується спільно з Херсонською міською Асоціацією журналістів “Південь”. Веб-сайт створений для розвитку людської гідності. Є українська, російська, англійська версії. Призначений для студентів, викладачів юридичних вузів України, юристів, лідерів правозахисних НДО, де вони зможуть: ознайомитися із найсучаснішими здобутками цивілізованого світу в галузі захисту прав людини; ознайомитися з практикою звернень до Європейського суду; прочитати рішення українських судів , що стосуються захисту прав людини; розмістити дослідження студентських наукових товариств; дізнатися про досвід українських та зарубіжних юридичних клінік; задати питання кваліфікованим юристам і отримати детальну відповідь.

3. Проект “Добра справа”. Започаткований у 1997 році. Мета: сприяння розвитку медицини, поліпшення медичної допомоги населенню. Види діяльності: збір коштів для ремонту діагностичного та лікувального обладнання, підвищення кваліфікації лікарів, придбання сучасної медичної літератури, придбання ліків для найбідніших верств населення, інформування населення про права на отримання безкоштовної медичної допомоги та практична допомога у захисті цього права.

4. Проект “Клуб “Нова сім’я”. Започаткований у 1998. Створений перший в Україні координаційний центр безкоштовного обміну послугами людей похилого віку та молоді.

5. Центр громадського правозахисту. Започаткований у 2000 році. Проект ХОФМЗ, міськвиконкому м. Херсона та Херсонської міської асоціації журналістів “Південь”. Здійснюється за участю лідерів НДО, студентів-юристів, студентів-психологів та спеціалістів міськвиконкому м. Херсона. Журналісти асоціації “Південь” висвітлюють роботу Центру громадського правозахисту в газетах “Вгору”, “Гривна”, “Бивні”, на радіоканалах та телеканалах.

6. Проект “Зелені легені Херсонщини”. Започаткований у 1989 році . Група молодих вчених на добровільних засадах вивчає причини руйнації реліктових плавневих лісів у пониззі Дніпра і розробляє рекомендації для міністерств та відомств, видає просвітницькі брошури, листівки, буклети для мешканців прибережних населених пунктів та керівників господарств, роз'яснюючи, наскільки наше здоров'я залежить від здоров'я плавневих лісів, проток та озер у гирлі ріки. За результатами екологічних експедицій створено телевізійний фільм (спільно з міською Асоціацією журналістів “Південь”);

7. Коаліція “Партнерство за прозоре суспільство”. Понад 70 НДО із семи міст України в січні 2002 року стали учасниками Програми “Коаліція “Партнерство за прозоре суспільство” з метою сприяння розбудові демократичного громадянського суспільства, утвердження верховенства права, поліпшення суспільного клімату та підвищення участі громадян у виробленні політичних та економічних рішень. До Херсонської коаліції входять 9 НДО, які здійснюють програму заходів запобігання корупції та створення механізмів участі і контролю громадськості у прийнятті рішень владою. ХОФМЗ організував “гарячу лінію” та юридичну допомогу потерпілим від проявів корупції.

8. Громадсько-політична щотижнева газета “Вгору”. Ф А-3, наклад 5000. Створена у 2002 році для розвитку людської гідності. Основне спрямування – права людини, едвокасі, історії успіху в галузі захисту прав людини та громадського лобіювання.

Алла Тютюнник, президент ХОФМЗ.