ХЕРСОН. ГРОМАДА. ІНІЦІАТИВА

Портал суспільних знань і дій для розвитку Херсонщини

gerb_sity

Місто

gerb_region

Область

search_icon
 

Місцеве самоврядування

Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Херсона»

Додаток

до Статуту територіальної громади м. Херсона, затвердженого рішенням міської ради

31.08.2016 № 339

1. Загальні положення

1.1 Звання «Почесний громадянин міста Херсона» (далі – Звання) є найвищою відзнакою територіальної громади міста Херсона.

1.2 Звання присвоюється особам за значний внесок у соціальний, економічний та культурний розвиток Херсона; за вагомі досягнення у галузях науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, охорони громадського порядку, будівництва та житлово

-комунального господарства, підприємництва; за активну громадську та благодійну діяльність; інші заслуги перед Херсоном та Україною.

1.3. Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі, незалежно від місця проживання, громадянства.

1.4. Звання присвоюється одноразово.

1.5. Присвоєння Звання не проводиться посмертно.

1.6. Звання присвоюється рішенням Херсонської міської ради один раз на рік, напередодні святкування Дня міста.

1.7. Особам, яким присвоюється Звання, вручається Свідоцтво, нагрудний знак та посвідчення Почесного громадянина міста Херсона.

1.8. Почесних громадян міста Херсона в хронологічному порядку записують до «Книги Почесних громадян міста Херсона», яка ведеться в одному примірнику та зберігається в міській раді.

2. Порядок представлення до присвоєння звання «Почесний громадянин міста Херсона»

2.1. Право висування кандидатур на присвоєння Звання належить:

- Херсонському міському голові;

- секретарю міської ради;

- постійним комісіям міської ради;

- депутатським фракціям міської ради;

- трудовим колективам підприємств, установ, організацій міста (незалежно від форм їхньої власності);

- громадським організаціям, профспілкам, творчим спілкам.

2.2. У разі подання кандидатури до присвоєння Звання, подаються такі документи:

- клопотання на ім’я міського голови;

- вичерпні біографічні дані про кандидата;

- обґрунтування доцільності присвоєння звання відповідно до пункту 1.2 цього Положення;

- фото, розміром 3х4 см (2 шт.);

- завірені копії паспорта. До пакета документів можуть додаватися характеристика юридичних, фізичних осіб, громадських, партійних організацій, трудових колективів та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (кількість характеристик не обмежується).

2.3. Не розглядаються:

- подання в порядку самовисування;

- документи, що не відповідають вимогам, визначеним пунктом 2.2 цього розділу.

2.4. Кандидатури на присвоєння Звання попередньо обговорюються постійними комісіями міської ради.

2.5. Остаточне рішення про присвоєння Звання приймається на пленарному засіданні сесії міської ради.

2.6. Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Херсона» набуває чинності з моменту його прийняття.

3. Порядок нагородження

3.1. Свідоцтво, нагрудний знак та посвідчення вручаються Почесним громадянам на пленарному засіданні сесії міської ради в обстановці урочистості та широкої гласності.

3.2. Відзнаку вручає Херсонський міський голова.

3.3. Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Херсона» публікується в газеті міської ради «Херсонський вісник» та на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів разом із біографічними даними та описом заслуг Почесного громадянина перед містом.

4. Опис нагородних атрибутів

4.1. Нагрудний знак «Почесний громадянин м. Херсона» виготовлений з металу золотавого кольору. Розміри знака:

40х56 мм. На нагрудному знаку розміщений герб міста Херсона, навколо якого по колу – напис: «Почесний громадянин м. Херсона».

4.2. Свідоцтво Почесного громадянина міста Херсона надруковано на бланку, форматом А

4. У верхній частині Свідоцтва розміщений герб України. У центральній частині знаходиться напис: «СВІДОЦТВО» золотавого кольору, далі – прізвище, ім’я та по батькові Почесного громадянина, в нижній частині бланка – напис: «Почесний громадянин міста Херсона», а також дата та номер рішення міської ради, яким присвоєно Звання.

4.3. Посвідчення Почесного громадянина м. Херсона розміром 150х110 мм, на лицьовій частині тисненням нанесений герб міста Херсона та напис: «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН М. ХЕРСОНА» (все – золотавого кольору), у внутрішній стороні зазначені дані про Почесного громадянина: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження та фото.

5. Права та пільги

5.1. Почесному громадянину міста Херсона з боку посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, виявляються всі знаки поваги, що відповідають його високому званню та соціальному статусу.

5.2. Почесний громадянин при пред’явленні посвідчення має пільги і право на:

- позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами міської ради та її виконавчих органів, депутатами міської ради, керівниками установ, підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності;

- почесну участь в міських урочистих заходах та сесіях міської ради з правом виступу;

- першочергове придбання квитків на всі культурні та спортивні заходи, що проводяться у місті, на проїзд залізничним, повітряним, річковим та міжміським автобусним транспортом;

- щомісячну грошову виплату за рахунок коштів бюджету міста у розмірі

50 відсотків мінімальної заробітної плати, при досягненні пенсійного віку;

- 50 відсотків знижки на оплату житлово

-комунальних послуг;

- безкоштовне медикаментозне забезпечення за рецептами лікарів;

- позачергове обслуговування в лікувально

-профілактичних закладах, які належать до комунальної власності;

- безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту (за винятком таксі);

- безкоштовну передплату на газету міської ради «Херсонський вісник».

5.3. Організація заходів, пов’язаних із похованням Почесного громадянина та встановленням пам’ятника, проводиться за рахунок коштів міського бюджету в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат (відповідно).

5.4. Пільги та переваги, надані Почесному громадянинові міста, передбачені цим Положенням, не поширюються на інших осіб, не успадковуються та не передаються будь

-яким іншим чином.

6. Обмеження щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Херсона» та порядок його позбавлення

6.1. Звання «Почесний громадянин міста Херсона» не може бути присвоєно особам, які скоїли злочин, були засудженими і судимість яких не погашена.

6.2. Почесний громадянин міста Херсона може бути позбавлений цього високого звання, якщо він своєю поведінкою дискредитує себе перед територіальною громадою, а також у разі порушення ним Конституції та законів України, що доведено в установленому законом порядку.

6.3. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин міста Херсона» вирішується на пленарному засіданні сесії міської ради.

6.4. Особа, позбавлена звання «Почесний громадянин міста Херсона», втрачає права та соціальні пільги, передбачені цим Положенням.

6.5. У випадку позбавлення звання «Почесний громадянин міста Херсона» всі атрибути Почесного громадянина міста Херсона повертаються до міської ради.

7. Заключні положення

7.1. Особи, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Херсона», повинні дбайливо ставитися до вручених їм нагородних атрибутів. У випадку втрати Свідоцтва, нагрудного знака або посвідчення внаслідок стихійного лиха, протиправних дій інших осіб або з інших причин, що не залежать від присвоєного звання, Почесному громадянину міста Херсона, за рішенням виконавчого комітету міської ради, видаються їхні дублікати.

7.2. Контроль за виготовленням та збереженням нагородних атрибутів покладається на відділ забезпечення депутатської діяльності міської ради.

7.3. У разі смерті особи, відзначеної званням «Почесний громадянин міста Херсона», його Свідоцтво, нагрудний знак та посвідчення залишаються у спадкоємців без права носіння, а в разі їхньої відсутності або за їхнім бажанням – приймаються на збереження до архівного відділу міської ради.

7.4. Це Положення вступає в силу з моменту прийняття рішення міської ради і поширюється на всіх Почесних громадян міста Херсона, в тому числі на тих, кому звання «Почесний громадянин міста Херсона» присвоєно до прийняття даного рішення.